سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علوم شیمی

تهیه نانو ذرات اکسید روی برای تصفیه آب‌های آلوده

خبرگزاری فارس: پژوهشگران قطب علمی شیمی پاک و مواد جدید دانشکده شیمی دانشگاه تبریز موفق به سنتز نانو ذرات اکسید روی و بررسی خواص فتوکاتالیزی آن در تصفیه آب‌های آلوده شدند.به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز صبح امروز در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را بررسی حذف حشره‌کش دیازینون از آب‌های آلوده در حضور نانو ذرات اکسید روی با استفاده از فرآیند UV/ZnO اعلام کرد و گفت: نانو ذرات اکسید روی در واکنش‌های فتوکاتالیزی به عنوان فتوکاتالیزور مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنجا که کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش سطح ویژه کاتالیزور باعث بهبود فعالیت فتوکاتالیزی می‌شود در این کار پژوهشی ذرات اکسید روی در ابعاد نانو به روش رسوبی در ساختار ورتزیت با اندازه 14 نانومتر سنتز شد.
سهیل عابر افزود: در اجرای این طرح پژوهشی به منظور پیش‌بینی میزان حذف حشره‌کش دیازینون با غلظت‌های اولیه مختلف طی فرآیند UV/ZnO مدل سینتیکی ارائه شد.
وی یادآور شد: بازده کوانتایی فرآیند حذف فتوکاتالیزی دیازینون با کاهش اندازه ذرات اکسید روی از 33 نانومتر (نمونه تجاری) به 14 نانومتر (نمونه سنتزی) افزایش و میزان انرژی الکتریکی مصرفی کاهش یافت و حذف 80 درصد از حشره‌کش پس از انتخاب شرایط بهینه در مدت زمان 80 دقیقه حاصل شد.
عابر افزود: در این طرح در حضور نانو ذرات اکسید روی سنتز شده و تحت تابش نور UV، اثر برخی از عوامل عملیاتی از قبیل pH غلظت اولیه حشره‌کش زمان و شدت تابش نور UV و مقدار نانوفتوکاتالیزور روی کارآیی فرآیند تخریب فتوکاتالیزی دیازینون مطالعه و همچنین فعالیت فتوکاتالیزی نانوذرات اکسید روی سنتز شده با نمونه تجاری مقایسه شود.
وی افزود: این طرح در مدت یک سال و با صرف هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیون ریال به انجام رسیده است.
مرحوم دکتر نظام‌الدین دانشور مجری طرح و سهیل عابر، میرسعید سیددراجی، علیرضا ختایی و محمدحسین رسولی‌فرد از همکاران این طرح بودند.
__________________
هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)

ارسال شده در توسط محمد مهدی